fsteeg.com | notes | tags |  πŸ•ΈπŸ’ 

∞ /notes/1513945796827 | 2017-12-22 | micro

Citizen Science Projekt der Open Knowledge Foundation zur Feinstaubmessung, mit Anleitung zum Sensorbau und Kartenvisualisierung luftdaten.info