fsteeg.com | notes | tags |  πŸ•ΈπŸ’ 

∞ /notes/1529002181104 | 2018-06-14 | micro

Folien zum Vortrag von @acka47 auf dem #bibtag18: lobid.org – offene, webbasierte Infrastruktur fΓΌr zentrale bibliothekarische Daten slides.lobid.org