fsteeg.com | notes | tags |  πŸ•ΈπŸ’ 

∞ /notes/1552425217781 | 2019-03-12 | micro

“Wenn wir darauf verzichten, ein besseres Netz zu konstruieren, dann hat nicht das Netz uns im Stich gelassen. Dann haben wir das Netz im Stich gelassen.” Tim Berners-Lees Vision fΓΌr die Zukunft des World Wide Web