fsteeg.com | notes | tags |  πŸ•ΈπŸ’ 

∞ /notes/1557528358496 | 2019-05-10 | micro

Die UniversitΓ€ts- und Stadtbibliothek KΓΆln sucht Leiter/in des Bereichs Administration Anwendungssysteme (w/m/d) / Dezernat IT-Dienste (Entgeltgruppe 14 TV-L, unbefristet) www.ub.uni-koeln.de